به گزارش خبرنگار برنا از همدان، سرهنگ علی مختاری اظهار کرد: با توجه به شروع موج چهارم کرونا و وضعیت قرمز شهرستان نهاوند لذا بسیج با تمام ظرفیت های خود بیشتر از گذشته  آمادگی لازم را برای کمک به مهار کرونا بخصوص در طرح شهید سلیمانی در شهرستان نهاوند می‌باشد، لذا همکاران ما در سپاه و بسیج  شهرستان با تمام ظرفیت خود، بیشتر از گذشته  آمادگی خود را برای مقابله و مهار ویروس کرونا بخصوص در طرح شهید سلیمانی اعلام میکند.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند، افزود: قرارگاه زیستی سپاه ناحیه نهاوند یک تیم گشت و بازرسی بصورت محسوس و نامحسوس از تمام ادارات سازمان ها و نهاد ها سرکشی های سر زده صورت خواهد گرفت و مشاغلی که دستور العمل های ستاد کرونا را رعایت نکنند به مراجع مربوطه معرفی خواهند شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: