به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، بیست و پنجمین مجمع عمومی فدراسیون به ریاست علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ساعت ۱۰ امروز یکشنبه شانزدهم شهریورماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد.

در این مجمع فخری نماینده کمیته ملی المپیک، اسبقیان رئیس، نصیبی سرپرست نایب رئیس، نصیری سرپرست نایب رئیس بانوان، حسین پورخزانه دار، کشاورز نوری معاون امور استان ها، حمیدی سرپرست دبیری فدراسیون و دبیر مجمع، سید باقری بازرس فدراسیون، نماینده تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و نماینده فدراسیون کارگری، نماینده سرپرست حراست فدراسیون های ورزشی، خسروی مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها، هاشمی نماینده باشگاه ذوب آهن، روسای هیئت های ورزشی استان ها، مهدی مستجاب الدعوه معاون امور مجامع و فدراسیون ها، نماینده موسسه حسابرسی حساب گستر پویا حضور داشتند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: