به گزارش برنا، علی اصغرپور گلفزانی با حضور در دفتر سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با محمدرضا مقصودلو، سرپرست فدراسیون دیدار کرد و در چارچوب این نشست مسائل گوناگون مربوط به هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران و چشم انداز آینده این هیات مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: