به گزارش برنا؛ بازیکنان بعد از گرم کردن و کار ساده با توپ، به پاسکاری ترکیبی مشغول بودند.

بخش اصلی این تمرین را مرور یک تاکتیک گلزنی تشکیل داد. در همین زمان مدافعان استقلال تمرین جداگانه‌ای را پشت سر می‌گذاشتند.

بابک مرادی به دلیل احساس درد در ساق پایش در تمرین امروز حضور نداشت. همچنین مهدی قایدی و شجاعیان هم در این تمرین غایب بودند.

سعید لطفی و بهمن طهماسبی از پیشکسوتان استقلال در این تمرین حضور داشتند و دقایقی با محمود فکری گفت‌وگو کردند.

پیش از این جلسه تمرینی از مجموعه تیم استقلال تست کرونا گرفته شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: