به گزارش برنا؛ محمود فکری حدود 65 درصد از مبلغ قرارداد این فصل خود را دریافت کرد و با استعفایی که داد، بقیه پولش را بخشید. او قرارداد دو ساله داشت و در واقع پول فصل آینده را هم به ‌استقلال بخشید.

شاید هر فرد دیگری جای فکری بود همین کار را هم انجام نمی‌داد و آنقدر سماجت می‌کرد تا برکنار شود و تمام پول قرارداد دو ساله‌اش را که حدود 10 میلیارد تومان می‌شد، دریافت کند اما فکری به خاطر استقلال از این مسئله گذشت و بی‌انصافی است از این کار خوب او و دستیارانش یادی نکنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: