به گزارش برنا، ملی پوشان شنا ایران که خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک آماده می‌کنند از روز سوم فروردین سال ۱۴۰۰ تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر مربیان پیگیری کردند.

مهدی انصاری، بنیامین قره‌حسنلو و متین بالسینی سه شناگری هستند که تمرینات خود را در استخر قهرمانی آزادی از سوم فروردین یک روز درمیان در دو نوبت صبح و عصر دنبال می‌کنند.

با توجه همه گیری ویروس کرونا و محدود ترددهای بین شهری سایر شناگران ایران در پایگاه های ملی شنا در استان های خود تمرینات خود را انجام می دهند.

برنامه اعزام قهرمانان شنا ایران به مسابقات انتخابی المپیک بر اساس پیشنهاد مربیان و تایید کمیته فنی انجام خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: