به گزارش برنا؛ ناصر ارضی با اشاره به شکایت باشگاه پیکان از  پدیده بابت استفاده از  محمدرضا فلاحیان اظهار داشت: در تاریخ 17 اسفند 99 شکواییه خود را در این خصوص به ریاست محترم سازمان لیگ فوتبال ارائه کرده بودیم. در جریان برگزاری دیدار تیم های پدیده خراسان (میزبان) و پیکان تهران (میهمان) در هفته هجدهم لیگ برتر به تاریخ 16 اسفند 99 مطلع شدیم که تیم محترم پدیده خراسان از یک بازیکن غیر مجاز به نام محمدرضا فلاحیان استفاده کرده است.

او افزود: حسب اذعان مسئولین باشگاه نود ارومیه مشارالیه دارای قراردادی معتبر با این باشگاه لیگ یکی بوده است. بر اساس کسب اطلاع ما، باشگاه نود ارومیه هیچگونه فسخ یا رضایتنامه ای برای این بازیکن صادر نکرده و برگه فسخ ارائه شده توسط بازیکن به سازمان محترم لیگ فاقد مهر و امضای مجاز و معتبر باشگاه بوده و واجد اثر قانونی نیست.

مشاور حقوقی پیکان درباره زمان شکایت باشگاه از پدیده خراسان و فلاحیان تاکید کرد: باشگاه پیکان در جهت احقاق حقوق خود به محض اطلاع از این موضوع شکواییه ای را در تاریخ 17 اسفند ماه 99 به ریاست محترم سازمان لیگ ارائه و مستندا به ماده 61 مقررات انضباطی فدراسیون از کمیته محترم انضباطی فدراسیون به عنوان رکن قضایی فدراسیون رسیدگی و صدور رای شایسته را استدعا کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: