به گزارش برنا، مسعود ملکی، سرپرست دبیری فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در مورد برگزاری مسابقات مهارت‌های فردی  رده سنی نونهالان اظهار داشت: این فدراسیون در نظر دارد، برابر دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان، مسابقات مهارت‌های فردی  رده سنی نونهالان را با ضوابط فنی و مقررات عمومی برگزار کند.

سرپرست دبیری فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای ادامه داد: هر استان باید از مسابقات نفرات منتخب خود، ویدئو ضبط کرده تا پس از ارسال آن به دبیرخانه مسابقات، توسط داوران مورد قضاوت قرار گیرد و سرانجام نفرات اول تا ششم هر وزن  به مسابقات حضوری قهرمانی کشور دعوت شوند.

ملکی افزود: این مسابقات در رشته مهارت فردی (چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، کباده، میل بازی) در 3 وزن  ( 35 -کیلوگرم، 35 تا 50- کیلوگرم و 50+ کیلوگرم) برگزار می شود و هر ورزشکار می‌تواند حداکثر در 2 رشته مهار‌ت‌های ‌فردی شرکت کند.    

سرپرست دبیری فدراسیون زورخانه‌ای گفت: در رشته چرخ تیز برای وزن اول تا سوم زمان 50 ثانیه و به ترتیب حد نصاب 25، 20 و 15 ثانیه، در رشته چرخ چمنی برای وزن اول تا سوم زمان 150 ثانیه و به ترتیب حد نصاب 50، 40 و 30 ثانیه، در رشته سنگ وزن سنگ برای وزن اول تا سوم به ترتیب اوزان 18، 20 و 24 کیلوگرم، در رشته کباده برای وزن اول تا سوم به ترتیب اوزان 6، 8 و 10 کیلوگرم و برای رشته 2، 3 و 4 میل بازی برای وزن اول تا سوم اوزان میل‌های مسابقات 750 گرم در نظر گرفته شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: