به گزارش برنا؛ در این دیدار، محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، آزادیخواه رئیس کمیته بدنسازی فراکسیون ورزش، فداحسین مالکی و محمدرضا پورابراهیمی اعضای فراکسیون ورزش مجلس و نصیرزاده رییس فدراسیون بدنیازی و پرورش اندام حضور داشتند.

رئیس فدراسیون جهانی بدنسازی در پایان این نشست با تقدیم مدال یادبود به فروردین رئیس و اعضای فراکسیون ورزش مجلس از آنها تقدیر و تشکر کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: