به گزراش برنا، دومین وبینار مبارزه با دوپینگ فیفا 2021 از دوم اردیبهشت به مدت چهار روز  از طریق مجازی برگزار شد.

در این وبینار تخصصی موضوعاتی از قبیل پروسه نمونه گیری، مصادیق دوپینگ، آخرین اطلاعات مبارزه با دوپینگ، نقش آزمایشگاههای کنترل دوپینگ، تبانی و قاچاق مواد ممنوعه، همکاری با عوامل دوپینگ، مدیریت نتایج، مجازاتها و آخرین تغییرات آن و سناریوهای دوپینگ در دنیای فوتبال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه آموزشی در این لینک قابلیت دانلود را دارد

لازم به ذکر است بر اساس برنامه اعلامی فیفا، این دوره بمدت 14 روز به صورت مجازی و همچنین حضوری (در مقر فیفا در زوریخ) اجرا خواهد شد. اولین وبینار تخصصی مبارزه با دوپینگ بمدت پنج روز در ماه مارس2021  برگزار شد و درانتهای تیر ماه جلسه حضوری در زوریخ برگزار خواهد شد.

در این دوره 24 نفر از سرتا سر جهان (دو نفر از آسیا، یک نفر از آفریقا، 6 نفر از آمریکای جنوبی و 15 نفر از اروپا) و پس از بررسی رزومه علمی نمایندگان معرفی شده توسط بیش از 200 فدراسیون عضو فیفا انتخاب و شرکت کردند. در این دوره دکتر توحید سیف برقی رییس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال حضور دارند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: