به گزراش برنا، دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2021 قطر در گروه c به میزبانی بحرین در حالی برگزار می شود که زمان برگزاری کنفرانس مطبوعاتی سرمربیان تیم های حاضر در منامه از سوی مسئولین برگزار کننده مسابقات اعلام شد.

چهارشنبه 12 خرداد- استادیوم شیخ علی بین محمد آل خلیفه
 
ساعت 12:30 به مدت 20 دقیقه
 
*کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
 
ساعت 12:50 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال هنگ کنگ
 
ساعت 13:10 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین
 
ساعت 13:30 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال کامبوج
 
یکشنبه 16 خرداد- استادیوم شیخ علی بین محمد آل خلیفه
 
ساعت 12:30 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال عراق
 
ساعت 12:50 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال کامبوج
 
ساعت 13:10 به مدت 20 دقیقه
 
*کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
 
ساعت 13:30 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین
 
پنجشنبه 20 خرداد- استادیوم شیخ علی بین محمد آل خلیفه
 
ساعت 12:30 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال  کامبوج
 
ساعت 12:50 به مدت 20 دقیقه
 
*کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
 
ساعت 13:10 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال هنگ کنگ
 
ساعت 13:30 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال عراق
 
دوشنبه 24 خرداد- استادیوم شیخ علی بین محمد آل خلیفه
 
ساعت 12:30 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین
 
ساعت 12:50 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال هنگ کنگ
 
ساعت 13:10 به مدت 20 دقیقه
 
*کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
 
ساعت 13:30 به مدت 20 دقیقه
 
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال عراق

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: