به گزارش برنا؛ رادو در حالی پس از حدود یک ماه و اندی به بازگشت به تهران رضایت داد که در این مدت پیغام و پسغام های زیادی بین او پرسپولیسی ها رد و بدل شد اما مرغ این گلر کروات سرخ ها یک پا داشت و نه تنها به پیغام های رسیده اش توجه خاصی نشد بلکه به نوعی نیز گله گذاری های زیادی را از پرسپولیسی ها مطرح کرد به گونه ای که خیلی ها مسیر بازگشت دوباره او به پرسپولیس را اصلا هموار نمی دیدند.

برخی پیش بینی می کردند داستان رادو و پرسپولیس در نهایت منجر به شکایت و شکایت کشی شود اما ورود حساب شده یحیی گل محمدی به این ماجرا باعث شد تا رادو از مواضع قبلی خود کوتاه آمده و برای حل مشکلات و سوء تفاهمات به وجود آمده پالس های مثبتی را بفرستد و برای بازگشت به تهران بالاخره رضایت دهد.

سوال اینجاست وقتی ورود سرمربی توانست خیلی زودتر از حد تصور این قدم اول برای حل این مشکل باشد چرا یحیی زودتر از اینها به این موضوع ورود نکرد و اجازه داد پیغام و پسغام های فضای مجازی و رسانه ای این ماجرا را تا به امروز کشدار کند؟!

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: