به گزارش برنا؛ اگرچه در مدت غیبت رادو در تهران، او در کشورش مشغول تمرینات اختصاصی بوده اما دوری حدود دو ماهه او از تمرینات گروهی باعث شده کادر فنی سرخ ها برنامه کاری ویژه ای را برای این دروازه بان کروات در نظر بگیرد.

در این راستا و با توجه به اینکه احتمال محرومیت لک با دریافت کارت زرد بعدی برای بازی های لیگ وجود دارد، رادو برای حضور احتمالی در ترکیب پرسپولیس آماده می شود تا در صورت لزوم این آمادگی را داشته باشد و در ادامه لیگ در ترکیب پرسپولیس حاضر شود.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: