به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در سمینار روابط عمومی ها اظهار داشت: ورزش یک برند اجتماعی است و این برند زمانی می تواند به جامعه انتقال داده شود که روابط عمومی ها بتوانند این موضوع را به خوبی در جامعه نهادینه کنند. از آنجایی که ورزش بانوان مورد توجه جامعه است روابط عمومی ها می توانند از این مسأله برای جذب مخاطب بهره بگیرند. 

وی در ادامه افزود: ما زمانی می توانیم فضای نشاط را به جامعه انتقال دهیم که از هر دو بال توسعه در بخش آقایان و بانوان استفاده کنیم. مدیریت روابط عمومی ورزش بانوان در کشور ایران یک مدیریت خاص است. ما در کشور ایران برخلاف همه دنیا که از اخبار زنان به عنوان یک ابزار استفاده می کنند باید ما به عنوان یک ارزش به آن نگاه کنیم. 

محمدیان در پایان گفت: در حوزه ورزش بانوان باید در تنظیم خبر و ارسال عکس ها دقت بیشتری به خرج دهیم و به گونه ای این اخبار را انعکاس دهیم که کسی از آن سوء استفاده نکند.