به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام های روز جهانی کودک در رده سنی نونهالان روزهای 30 آبان و اول آذرماه و 3 و 4 آذرماه در شهرستان کرج و مسابقات کشتی فرنگی و آزاد جام شاهد در رده سنی جوانان روزهای 7 و 8 و 10و 11 آذرماه در شهرستان سیرجان استان کرمان برگزار می شود.

به منظور نمایش کشتی پهلوانی برای عموم مردم و شرکت کنندگان داخلی و خارجی، مسابقات تیم به تیم بین تیم های اول، دوم و سوم، چهارم رقابت های قهرمانی کشور پهلوانی نوجوانان و جوانان در این مسابقات برگزار می شود.

برنامه برگزاری این رقابت ها به شرح زیر است:

1- مسابقه بین تیم های استان های مازندران و لرستان (تیم های اول و دوم رقابت های قهرمانی کشور در مشهد- سال 95) در مسابقات کشتی آزاد جام کودک روزهای 30 آبان و اول آذرماه.

2- مسابقه بین تیم های استان های تهران و گلستان (تیم های سوم و چهارم رقابت های قهرمانی کشور در مشهد- سال 95) در مسابقات کشتی فرنگی جام کودک روزهای 3 و 4 آذرماه.
3- مسابقه بین تیم های استان های خراسان شمالی و تهران (تیم های سوم و چارم رقابت های قهرمانی کشور در مشهد- سال 95) در مسابقات کشتی فرنگی جام شاهد روزهای 7 و 8 آذرماه.

4- مسابقه بین تیم های استان های خراسان رضوی و مازندران (تیم های اول و دوم رقابت های قهرمانی کشور در مشهد – سال 95) در مسابقات کشتی آزاد جام شاهد روزهای 10 و 11 آذرماه.