به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی شفیعی  از کاهش استقبال مردم از اتوبوس‌های خط واحد به دنبال شیوع کرونا خبر داد و اظهار کرد: بر این اساس آمار جابه‌جایی مسافران از ۲۹ هزار به ۹ هزار نفر کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه پیش شیوع کرونا در خط اصلی میدان مشتاق تا آزادی روزانه حدود ۲۵ تا ۲۹ هزار مورد جابه‌جایی داشتیم، افزود: که در حال حاضر این آمار به پنج تا ۹ هزار نفر کاهش یافته و شاهد ریزش ۲۰ هزار نفر مسافران هستیم.

معاون بهره برداری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان بیان کرد: در خطوط فرعی هم از ۲۵ هزار مسافر به هزار تا دو هزار مورد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این شرایط در آمد سازمان را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: در کنار این مسائل تعداد ۵۷ اتوبوس خصوصی کار سرویس دهی را انجام می‌دادند که با شیوع کرونا درآمد آنها کاهش یافت و حتی به صفر رسید.

شفیعی گفت: سازمان با به کارگیری یکسری سیاست‌ها سعی در کاهش خسارت بخش خصوصی کرده است به گونه‌ای که تقریباً تمامی مسیرها را به این بخش خصوصی داده‌ایم تا بتوانند زندگیشان را تأمین کنند.

معاون بهره برداری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان در خصوص شیوه گندزدایی اتوبوس‌های خط واحد هم گفت: در زمان قبل از کرونا سرویس دهی برای ۲۹ هزار نفر را با ۱۷ دستگاه در خط اصلی انجام می‌دادیم که در ایام شیوع کرونا هم با بکارگیری حدود ۱۶ دستگاه کار سرویس دهی را دنبال می‌کنیم.

وی گفت: تفاوتی که سرویس دهی فعلی با زمان پیش از کرونا دارد در این است که از مبدا تعداد ۱۲ تا ۱۵ نفر مسافر می‌توانند سوار اتوبوس (با ظرفیت ۴۰ نفر) شوند و برای طول مسیر هم ۱۰ نفر در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس در نهایت مسافران به نصف کاهش یافته است.

شفیعی بیان کرد: هر شب یا اوایل صبح قبل از آغاز کار سرویس دهی، اتوبوس‌ها ضدعفونی می‌شوند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: