به گزارش خبرگزاری برنا؛ رضا جعفری با اشاره به اهدای اعضای ۲ بیمار مرگ مغزی در کرمان اظهار داشت: مجید پاگداری ۳۳ ساله، بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده آن مرحوم دو کلیه و کبد وی به سه بیمار نیازمند دریافت عضو در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان پیوند زده شد.

او افزود: محمد علی ایرانمنش، جوان ۱۸ ساله نیز که بر اثر تصادف دچار مغزی شده بود، پس از رضایت خانواده وی، ۲ کلیه و کبد آن مرحوم برای پیوند به شیراز ارسال شد.

جعفری تصریح کرد: این دو بیمار در بیمارستان شهید باهنر کرمان بستری بودند که پس از تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده ها، کار اهدای عضو در این مرکز انجام شد.

او ضمن قدردانی از خانواده‌های این دو بیمار بیان داشت: خانواده‌های مرحوم ایرانمنش و پاگداری با این کار خیر، زندگی را به ۶ بیمار نیازمند دریافت عضو هدیه کردند.

جعفری افزود: برای مراقبت از بیمار مرگ مغزی تا زمان رضایت خانواده‌ها و اهدای عضو و سپس پیوند عضو به بیماران نیازمند، پرسنل بسیاری اعم از کارشناسان، پزشکان و پرستاران درگیر این امر می‌شوند که از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی پرسنل بیمارستان‌های شهید باهنر، افضلی پور و واحد فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قدردانی می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: