به گزارش برنا؛ علی رشیدی در کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان کرمان با اشاره به کسری شدید مخازن آبی در سراسر کشور و خطر فرونشست آبخوان‌ها به ویژه در استان کرمان، بیان کرد: «سازگاری با کم‌آبی به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط اقیلمی، برای مصرف آب است».

وی هدف تعیین‌شده در سند سازگاری با کم‌آبی برای استان را صرفه‌جویی 1980 میلیون مترمکعب در دو فاز اعلام کرد و افزود: «در فاز اول و تا پایان سال 1405، در مجموع هزار و 30 میلیون مترمکعب صرفه‌جویی قرار است انجام گیرد و مابقی برای فاز بعدی گذاشته شده است».

رشیدی اضافه کرد: «در فاز اول سند، 723 میلیون مترمکعب سهم جهادکشاورزی و ‌با همکاری آب منطقه‌ای برای تعدیل پروانه‌ها و نصب کنتور، 235 میلیون مترمکعب از طریق انسداد چاه‌های غیرمجاز آب، 42 میلیون مترمکعب شرکت آب و فاضلاب در جلوگیری از هدررفت شبکه و 30 میلیون مترمکعب صنعت و معدن از طریق بازچرخانی آب باید صرفه‌جویی کنند».

وی گفت: «با این عملکرد کسری مخازن در استان جبران می‌شود و در فاز دوم به سمت احیای آبخوان‌ها خواهیم رفت».

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: