به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛دادستان مرکز استان در بازدیدی که از عرصه های منابع طبیعی در ایام تعطیلات نوروز داشتند، متوجه تصرف و تخریب منابع طبیعی شده و دستور پیگیری صادر کردند.

عبدالحسین تمدن معاون حقوق عامه دادسرا با اعلام این خبر اظهار کرد: در اجرای دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ، به همراه ماموران اداره منابع طبیعی در عرصه مورد نظر حضور پیدا کردیم. تمدن ادامه داد: پس از بررسی و ملاحظه مدارک متوجه شدیم که میزان 27 هزار متر مربع به این شخص در سالهای گذشته برای غرس درخت واگذار شده، و این فرد مازاد بر این واگذاری، به صورت غیرمجاز مقدار ۲۱ هزار متر مربع را تصرف و تخریب نموده و اقدام به غرس درخت و ایجاد بنا کردند.

معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع امروز ماموران منابع طبیعی نسبت به رفع تجاوز از این عرصه اقدام کردند. ضمنا با توجه به مشهود بودن جرم متجاوز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

وی گفت: عرصه های طبیعی متعلق به عموم مردم بوده و مدیریت و بهره برداری از آن، با اداره منابع طبیعی می باشد. اداره منابع طبیعی در راستای اجرای این وظیفه خود اگر عرصه ای را به شخصی واگذار می کند، این واگذاری صرفاً جهت بهره برداری بوده و این شخص حق ندارد که برخورد مالکانه با این عرصه داشته باشد و صرفاً باید در محدوده همان طرح بهره برداری اقدام کند و اگر مازاد بر این واگذاری اقدام به تصرف کند، مجرم محسوب و مستوجب مجازات خواهد بود

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: