به گزارش برنا؛ تعداد شهرهای قرمز کشور رو به افزایش است؛ فهرست شهرهای قرمز و نارنجی کشور از 16 فروردین 1400 به شرح ذیل است:

کرونا , شهر تهران , بهداشت و درمان , کرونا , شهر تهران , بهداشت و درمان , کرونا , شهر تهران , بهداشت و درمان , کرونا , شهر تهران , بهداشت و درمان , کرونا , شهر تهران , بهداشت و درمان , کرونا , شهر تهران , بهداشت و درمان , کرونا , شهر تهران , بهداشت و درمان ,

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: