به گزارش برنا از اراک ، مهناز جعفریان  افزود: استانداردهای تدوین شده در زمینه صنایع شیمیایی و پلیمر، برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی، خوراک و فرآورده‌های کشاورزی است.

وی ادامه داد: استانداردهای بازنگری شده از نظر سال منبع ICS، رشته های کمیته ملی و وضعیت استاندارد، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته‌است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تدوین استانداردهای ملی بر اساس نیازسنجی و مزیت اقتصادی، علمی و فناوری از جمله اهداف مهم اداره کل استاندارد این استان است.

جعفریان گفت: تدوین استانداردهای ملی با مدیریت کارشناسان تخصصی سازمان و اداره های استاندارد استانی و بهره مندی از توانمندی متخصصان دانشگاهی، واحدهای تولیدی مرتبط و نهادهای آموزشی و پژوهشی انجام می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: