به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، مدیرکل بهزیستی استان گفت: 18 کودک پسر و  21 کودک دختر در هشت ماه گذشته به فرزندخواندگی سپرده شدند که این رقم در مدت مشابه پارسال 29 کودک بوده است.
 
عرب نژاد  افزود: در حال حاضر ۱۴۹ خانواده در نوبت تحویل فرزند از قبل و دارای پرونده تکمیل هستند و تعداد ۱۱۰ خانواده جدید در سامانه فرزند پذیری درمرحله ثبت نام قرار دارند.

وی درخصوص تعداد کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، گفت: هم اکنون ۵۵۵ کودک بی سرپرست و بد سرپرست در مراکز شبانه روزی و تحت مراقبت در خانواده در استان وجود دارد که زیرپوشش سازمان بهزیستی و ۴ کودک هم قابل واگذاری هستند که مراحل واگذاری آنان در دست اقدام قرار دارد.
 
وی داشتن تابعیت ایرانی، زوجین فاقد فرزند که ۵ سال از ازدواج آنان گذشته باشد، سن متقاضیان یکی از زوجین بیش از سی سال سن داشته باشد، نداشتن محکومیت جزایی، داشتن تمکن مالی ازجمله شغل ثابت با درآمد ثابت، وجود بیمه‌های اجتماعی پایه و درمان و خانه مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری، داشتن سلامت جسم و روان، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و  مقید بودن به انجام واجبات و ترک محرمات را از جمله شرایط فرزند خواندگی عنوان کرد و افزود: زوجین بدون فرزند، زنان یا دختران فاقد همسر  و زوجین دارای فرزند که دارای شرایط فرزند خواندگی هستند از گروه های متقاضی فرزندخواندگی هستند.
وی گفت: سامانه فرزند پذیری با هدف شفافیت نحوه واگذاری کودکان راه اندازی شده که از تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال جاری مراحل درخواست فرزند خواندگی از ثبت تا دریافت نتیجه از طریق آن به آدرس http://adoption. Behzisti. Net انجام می‌شود.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: با توجه به اینکه روند واگذاری فرزندان به خانواده‌های متقاضی با هماهنگی مراجع قضایی و سازمان بهزیستی انجام می‌شود که هرگونه مراقبت و سرپرستی غیر قانونی از طریق خرید و فروش نوزاد و جعل شناسنامه ممنوع است.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: