به گزارش برنا؛ مجتبی احمدی تهیه کننده این مستند تلویزیونی گفت:در برنامه شکلات تلخ قرار  است به موضوع آسیب های موجود در زندگی دختران بپردازیم و زندگی این گروه حساس  را به لحاظ نیاز ها به لحاظ نوع رفتار و  به لحاظ نوع تغییر در برخورد ها که بخشی از اون به شکل فیزیولوژیک و مرتبط با نوع ساختار زندگی زندگی شان با حضور کارشناسان مختلف برررسی کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: