به گزارش برنا خراسان جنوبی؛ این نشست ها با هدف بهره برداری از مشارکت سرمایه گذاران در فعالیت های اقتصادی استان صورت گرفت.
این سلسله نشست ها با سرمایه گذاران بخش دولتی و هلدینگ های اقتصادی دولتی و خصوصی در راستای تحقق برنامه های ستاد توسعه خاوران انجام می شود.
سرمایه گذاران حاضر در این دیدارها، به جهت بررسی وضعیت موجود و رصد شرایط و انجام کارهای کارشناسی، در آینده نزدیک به استان سفر می کنند.
توجه به پیشینه فعالیتی و موفقیت های سرمایه گذاران و هلدینگ ها در اجرای تعهدات و برنامه های شان از مهمترین نکات مدنظر در دعوت از سرمایه گذاران به حضور در استان و مشارکت در طرح های اقتصادی است.
شایان ذکر است: مهمترین برنامه ستاد توسعه خاوران، ترغیب سرمایه گذاران برای مشارکت در طرح های اقتصادی مرتبط با فرآوری محصولات کشاورزی، ذخایر معدنی و دیگر ظرفیت های استان می باشد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: