به گزارش گروه استان های برنا؛ خدایارقاسم پور در جلسه تخصصی کمیته اوقات فراغت که با حضور نماینده کلیه دستگاه ها و ارگان های استان برگزارشد، اظهار داشت: غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی صحیح و اصولی وهدفمند برای هدایت رفتاری و شکوفاکردن استعدادهای خدادادی این عزیزان از مهمترین ارکان فلسفه وجودی نظام تعلیم و تربیت است.

قاسم پور افزود: شروع فصل تابستان و آغاز فعالیت های ورزشی و اوقات فراغت دانش آموزان بهترین فرصت برای دست یابی به اهداف عالی نظام در جهت رشد و تعالی فرهنگ جامعه بزرگ دانش آموزی می باشد بنابراین با توجه به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر مقوله فرهنگ و جایگاه آموزش و پرورش به عنوان یکی از د ستگاه های مرتبط با گسترش و ارتقاء فرهنگ ا سلامی و ملی و همچنین براساس راهکارهای سند تحول بنیادین (راهکار 1-16) و تاکید وزیر محترم در خصوص شاداب سازی مدارس و ایجاد روحیه نشاط  در دانش آموزان، برنامه های اوقات فراغت برای دانش آموزان عزیز در فصل تابستان پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: اهداف کلی این طرح غنی سازی فعالیت های اوقات فراغت وارتقای سلامت جسمی دانش آموزان وهمچنین توسعه و ارتقاء مهارت های ورزشی و سواد حرکتی آنان می باشد ، همچنین اهداف اختصاصی این طرح استمرار جریان آموزشی و تربیتی در خارج از ساعات رسمی مدارس، شناسایی وپرورش دانش آموزان مستعد،دررشته های مختلف ورزشی آموزشگاهی، بهره وری واستفاده بهینه از امکانات مدارس در راستای توسعه فعالیت های ورزشی ،رشد و توسعه توانایی های ادراکی وحرکتی و مهارت های بنیادین وپیشرفته ورزشی ،استفاده از مشارکت خانواده ها در توسعه و ارتقاء فعالیت های فوق برنامه ورزشی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: