به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان. اسودی در دویست و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در جلسه امروز 22 طرح با رقم 178 میلیارد تومان در بخش صنعت و در بخش کشاورزی 22 طرح با رقم 8  میلیارد و پانصد میلیون تومان مصوب شد و به بانک ها جهت بررسی ارجاع داده شد.

وی افزود: موضوع بعدی بند الف تبصره 18 بود که در این خصوص استان سمنان 564 میلیارد تومان تسهیلات دارد و چون عملکرد پرداخت تسهیلات در این خصوص خوب نبوده در جلسه بعدی علت این موضوع بررسی و گزارش داده می شود .

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تصریح کرد: در سطح ملی استان سمنان در تعداد طرح ها در رتبه سوم و در پرداخت ها رتبه اول کشور را داراست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: