به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، محسن حاجی میرزایی در اجلاس رؤسای ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی، دستگاه تعلیم و تربیت این استان را زنده، سرحال، با اندیشه، دارای ایده و به دنبال خلق ارزش و نتایج پایدار توصیف کرد و افزود: مجموعه ای که می خواهد جریان یادگیری را هدایت نماید باید خود یادگیرنده باشد.

وی آموخته ها را دستاوردهای بزرگ برای هر مجموعه دانست و گفت: آموخته ها بخش عمده ای از مسیر پیش روی هر مجموعه را تشکیل می دهند، معلم و مدرسه یادگیرنده، از کنار مسائل به سادگی نمی گذرند.

وزیر آموزش و پرورش، اجرای سند تحول بنیادین را مهم ترین مأموریت دستگاه تعلیم و تربیت دانست و اذعان داشت: رتبه بندی معلمان با هدف وزن دادن به صلاحیت های حرفه ای و تخصصی معلمان طراحی و تدوین شده است تا بدین وسیله معلمان، با انگیزه، صلاحیت های حرفه ای خویش را ارتقا بخشند.

حاجی میرزایی با تأکید بر تحول در نیروی انسانی، برنامه درسی، نظام سنجش و ارزشیابی و برنامه های تربیتی اظهار داشت: باید بیندیشیم چگونه تبعات و آسیب های آموزش های مجازی را کنترل  و به حداقل برسانیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: