به گزارش برنا؛ پنجمین دوره توانمندسازی مدیران دارالقرآن های سراسر کشور  صبح امروز ۲۸ بهمن برگزار شد.

رضوان حکیم زاده، معاون ابتدایی آموزش و پرورش در این نشست گفت: انسان در زندگی خود مجبور است که به فعالیت برای امرارمعاش بپردازد.

او افزود: در دنیا قرآن از جایگاه ویژه برخوردار است. باید بتوان فرصت ها را برای تربیت کودکان خلق کرد. در قران ۶۶ بار به لفظ قرآن تاکید شده است.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش ادامه داد: قرآن کتابی برای مردم است و نباید هیچ فردی را از این دایره خارج کرد.

به گفته او باید به اموری پرداخت که با تربیت قرآن همراه باشد اگر قرائت قرآن با معنی آن توجه شود. قرائت قرآن فقط خواندن نیست بلکه در قرآن استماع آن را بیش از خواندن می داند که بتوان ارتباط موثر برقرار کرد.

حکیم زاده افزود:در قرآن با مثل های و قصه های متفاوت استفاده شده است. برای تاثیر گذاری به کودکان باید به تقویت آنها پرداخت.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر بخواهیم بچه ها در دارالقرآن انس بگیرند باید از روش‌های قرآنی در یادگیری استفاده کرد.

فاطمه مهاجرانی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در ادامه این نشست گفت: از دارالقرآن ها انتظار تربیت انسان کریم و با کرامت می رود. دارالقرآن ها محلی برای تربیت انسانهای ارزشمند است.

او افزود: اگر از منظر کرامت مورد توجه قرار بگیرد عزت نفس یک فرد باعث می شود تا فرد به بسیاری از کارها تن ندهد.

مهاجرانی تصریح کرد: انسان باید بر موضوعات ارزشی استوار باشد. باید از طریق قرآن عزت نفس به انسان داده شود.

//انتهای پیام: 5

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: