به گزارش برنا؛ در یکی از عجیب ترین نمونه های تغییر قیافه ی جاسوسان ، مردی چینی توانست 20 سال با هویتی زنانه جاسوسی کند و حتی مدعی بارداری شود !

در این مطلب قصد داریم شما را با یکی از عجیب ترین جاسوسان جهان آشنا کنیم که خود را 20 سال به عنوان یک زن معرفی می کرد اما درواقع یک مرد بود!

یکی از عجیب ترین تغییر قیافه های تاریخ توسط شی پی پو جاسوس چینی انجام شده بود.او یک خواننده ی اپرا بود به درخواست دولت به جاسوسی رو آورد.

پو برای ۲۰سال خود را به عنوان یک زن جا زد و از این طریق از کارمند سفارت فرانسه اطلاعات بسیاری را دزدید.

او حتی پسری را از بازار سیاه خریدار و به سفیر فرانسه نشان داد و عنوان کرد فرزند مشترک آنها است!

این جاسوس در سال ۱۹۸۶ شناسایی و دستگیر شد و سپس در دادگاه محاکمه شد.

جاسوس چینی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: