به گزارش برنا؛ سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای خطاب به علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی نوشت: با توجه به روند فزاینده کاهش نرخ باروری و تغییر در ساختار جمعیتی کشور، به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تاکید شده است که اقدامات لازم را برای برنامه ریزی جمعیتی انجام دهند.

او افزود: بر این اساس لازم است برای جلوگیری از این روند،  کمیته ستادی صیانت از جمعیت با مشارکت معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت تشکیل شود. همچنین لازم است نظارت بر فرآیند تدوین برنامه عملیاتی جمعیتی دانشگاه ها تا ۳۰ اردیبهشت (روز ملی جمعیت) نهایی شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: