به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ غفوری نژاد در گفت وگو بارسانه ها،اظهارکرد: در راستای طرح آجر به آجر ۲۵۰ پروژه در قالب ۵۰۰ کلاس درس در لرستان در دست اجراست که سهم خیرین مشارکت در ساخت ۳۰۰ کلاس درس از این مقدار است.

اوافزود: در طرح آجر به آجر خوشبختانه شاهد حضور پررنگ خیرین مدرسه ساز بوده ایم به نحویکه از لحاظ ریالی و چه از نظر میزان مشارکت مردم ، جزء استانهای برتر کشور بودیم و این نشان دهنده دغدغه مردم هم استانی در ایجاد فضاهای آموزشی ایمن برای فرزندان همین دیار است.

غفوری نژاد تصریح کرد: در ۹ ماهه گذشته، ۴۲ مدرسه را تکمیل کرده و در اختیار آموزش و پرورش قرار داده ایم و بیش از ۳۰۰ کلاس درس را نیز با مشارکت خیرین در استان لرستان در دست اجرا داریم .

اوگفت : خوشبختانه هم اکنون هم تعداد قابل توجهی از خیرین مدرسه ساز را بانوان تشکیل می دهند و حضور پررنگتر این عزیزان بیش از هر چیز  سبب نهادینه شدن فرهنگ وقف در سیستم آموزشی کشور خواهد شد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: