به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، نادر ثناگو مطلق با بیان اینکه هر اشتغال مستقیم حداقل موجب ایجاد سه شغل غیرمستقیم می شود اظهار کرد: بر این اساس می توان گفت که با اقدامات صورت گرفته بیش از چهار هزار شغل به صورت مستقیم و غیر مستیم در منطقه ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت بیش از یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه جذب شده افزود: بیش از ۱۰۰ قرارداد سرمایه گذاری از سال گذشته تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام منعقد شده که در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه به بهره برداری و موجب افزایش اشتغال در منطقه می شوند.

ثناگومطلق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اولویت منطقه در استقرار صنایع آی.تی، آی.سی.تی، دانش بنیان و هایتک گفت: پیام با استقرار هر چه بیشتر این صنایع در حال تبدیل شدن به یک قطب صنعتی در این بخش  است که این مزیت  می تواند برای تمام مجموعه های اطراف منطقه از جمله ساکنان استان البرز نیز ارزش آفرینی داشته باشد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در ادامه به مهم ترین سیاست های شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی اشاره و افزود: تسهیل در تبادلات تجاری به خصوص صادرات، ایجاد مزیت هایی برای تولید و از سوی دیگر انتقال تکنولوژی به داخل کشور از مهم ترین دلایل راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی بوده که پیام با جهشی که در ۲ سال گذشته درتحقق هر چه بیشتر و بهتر این سیاست ها داشته توانسته به برترین منطقه ویژه اقتصادی کشور تبدیل شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: