بیشترین شدت وزش باد در شهرستان سرخس با سرعت ۱۰۱ کیلومتر در ساعت گزارش شده و پس از آن بیشترین سرعت وزش باد استان در جغتای ۹۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

سرعت وزش باد در این مدت در شهر مشهد به ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید.

بیشترین بارش دیشب در شهرستان سرخس با حدود ۵ میلیمتر رخ داده است و این بارشها تا پایان وقت امروز ادامه خواهد داشت.

در این مدت در شهرستان های قوچان، سرخس، سبزوار، چناران، مشهد، نیشابور، گناباد، تربت‌ حیدریه، تربت‌ جام، درگز، فریمان، بردسکن و تایباد نیز باران بارید.

بیشینه دمای دیروز مشهد ۲۹ درجه سلیسوس بود که برای امروز ۱۴ درجه پیش‌بینی شده است.

کمینه دمای دیشب هوای مشهد ۹ درجه سلسیوس بود که برای امشب به ۵ درجه کاهش خواهد یافت.

قوچان با کمینه دمای ۴ درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای ۳۷ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرستانهای خراسان رضوی در طول ۲۴ ساعت گذشته بوده‌اند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: