به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه - شانزدهم دی ماه - با میانگین ۱۲۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

کیفیت هوای این کلان‌شهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۱۰۰ وضعیت قابل قبول "سالم" را نشان می‌دهد.

هم اکنون شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۱۳، خیابان استانداری روی عدد ۱۰۰، خیابان پروین روی عدد ۱۱۱، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۰۴، خیابان رودکی روی عدد ۷۱، خیابان فرشادی روی عدد ۷۳، خیابان کاوه روی عدد ۱۰۴، میدان فیض روی عدد ۹۵، میدان انقلاب روی عدد ۱۰۳، خیابان میرزا طاهر روی عدد ۹۲ و رهنان روی عدد ۸۱ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۸۹ و شاهین شهر با میانگین ۵۷ در وضعیت قابل قبول "سالم" و در مبارکه با میانگین ۱۰۹ ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ وضعیت کیفی هوای شهرهای خمینی شهر، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: