به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ در بیست و ششمین روز از بهمن ماه ۱۳۹۹، محمد اعتدادی مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در جلسه ستاد برنامه ملی شهاب اظهار داشت: این جلسه به منظور جمع بندی مناسب طرح، شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(برنامه ملی شهاب) برگزار شده و اگر صحبت‌های انجام شده را هدفمند کنیم مطمئناً نتیجه مطلوبی در بر خواهد داشت.

وی افزود: در آموزش و پرورش استان اصفهان تا جایی که توان داشته باشیم از این طرح حمایت می‌کنیم، اما شاید به دلیل این که تعریف مشخصی از برنامه شهاب نداریم این طرح حتی در سطح کشور رو به خاموشی رفته که امیدوارم خیلی زود و با همکاری بنیاد ملی نخبگان این برنامه طرح فعال شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: همکاری خوبی با بنیاد نخبگان داریم، هیچ جدایی بین ما وجود ندارد و نگاه مسئولین این بنیاد به آموزش و پرورش بسیار ارزشمند است.

اعتدادی ادامه داد: بهتر است توجه بیشتری به آموزش و پرورش و به خصوص دوره ابتدایی معطوف شود و امیدوارم برنامه ملی شهاب با اهداف و سیاست‌گذاری مشخص اجرا شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: