به گزارش خبرنگار اعزامی برنا در محل حادثه؛ در بخش بستری بیمارستان اتفاقی رخ نداده است و در قسمت انبار بیمارستان جرقه‌ای زده شده است که علت آن مشخص نیست. در فضای بستری و ساختمان آتش‌سوزی اتفاق رخ نداده و حریق اطفا شده است. دودناشی از آتشسوزی باعث مشکلات تنفسی تعدادی از افراد شده و ماموران سازمان آتشنشانی در حال تخلیه دودگرفتگی هستند.

دود ناشی از آتش سوزی فضای بیمارستان را درگیر نکرده و مشکلی برای بیماران و همراه بیمار پیش نیامده است.

به گزارش خبرنگار برنا، حراست بیمارستان میلاد به غیر خبرنگاران صدا و سیما از ورود دیگر رسانه‌ها به داخل بیمارستان جلوگیری کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: