به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روندها و سیاست‌های تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورهای منتخب پرداخته است. بر اساس این گزارش وضعیت تامین مالی بانکی کشورهای منتخب در سال 2018  نشان می‌دهد سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل تسهیلات بانکی از حدود 13 درصد تا 65 درصد متغیر است.

بررسی نسبت مطالبات غیرجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشورها نشان می‌دهد که این نسبت در اکثر کشورهای بررسی شده، کم بوده و به عبارتی، اکثر بنگاه‌های کوچک و متوسط به موقع نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانک‌ها اقدام کرده‌اند.

نرخ بهره تسهیلات برای بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در همه کشورهای مورد بررسی از نرخ بهره تسهیلات برای بنگاه‌های بزرگ به غیر از اتریش بیشتر بوده است.

شایان ذکر است که ارتباط مستقیمی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد به طوریکه که در اکثر کشورهای مورد بررسی نرخ سود برای دریافت تسهیلات بانکی از نرخ تورم، بالاتر است.

در ایران نیز در سال 1398 سهم بنگاه‎های کوچک و متوسط از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، حدود 6 درصد بوده که این مقدار نسبت به کشورهای مورد بررسی در این گزارش همچون ترکیه (3.32 درصد) بسیار کمتر است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری برای تسهیلات ریالی و ارزی در سال 1398 برابر با 9 درصد بوده که نسبت به سال 1397، یک واحد درصد کمتر شده و بهبود یافته است.

565665

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: