مهم ترین اخبار اقتصادی طی هفته گذشته به موضوع موانع واردات واکسن کرونا، کاهش نرخ مرغ، انتقاد از مقاومتها در برابر کاهش نرخ ارز ، افتتاح مرز رسمی ریمدان و.... اختصاص داشت.

 

مطالب مهم روز شنبه سرویس اقتصادی برنا

**

اخبار مهم روز یکشنبه گروه اقتصادی برنا

***

اخبار مهم روز دوشنبه گروه اقتصادی برنا

****

اخبار مهم روز سه شنبه گروه اقتصادی برنا

*****

اخبار مهم چهارشنبه گروه اقتصادی برنا

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: