به گزارش برناازمهران ؛ظهرامروز  دو نفر از نیروهای تفحص شهدا بر اثر برخورد با مین های به جا از جنگ تحمیلی در منطقه رضا آباد مهران به شهادت رسید

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: