دکتر خدری رئیس پزشکی قانونی شهرستان  در گفتگو با خبرگزاری برنا ضمن تشکر از شورایی شهر وشهرداری سرابله گفت : فضای این سالن توسط شهرداری سرابله دراختیار پزشکی قانونی شهرستان  قرار گرفته و بدنبال تامین اعتبار برای خرید  تجهیزات مورد نیاز تشریح با همکاری فرمانداری و پزشکی قانونی استان هستیم  .

او گفت ؛ در صورت تجهیز سالن تشریح پزشک و کارشناس قانونی در پزشکی قانونی در مرکز شهرستان  مستقربوده و  تمامی امورات مربوط به اجساد و صدور جواز دفن در پزشکی قانونی شهرسرابله انجام خواهد شد و دیگر نیاز به اعزام  جسد به مرکز استان نخواهد بود .

گفتنی است با افتتاح  سالن تشریح  در شهرستان چرداول  مشکلاتی از جمله رفت و آمد و انتقال جسد و نیز صرف هزینه‌های زیاد از دوش مردم برداشته خواهد شد .