به گزارش خبرگزاری برنا ؛ انوشیروان محسنی بندپی در دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که با حضور سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا برگزار شد با اشاره به درخواست معاونت نظام وظیفه نیروی انتظامی کل کشور در زمینه اشتغال سربازان منقضی اظهار داشت: زمینه برای مهارت آموزی و اشتغال سربازان منقضی از خدمت در استان تهران فراهم است.

وی ادامه داد: با توجه به تدابیر اتخاذ شده مقرر شد لیست واجدین شرایط و کسانی که بعد از انقضای خدمت دچار مشکل اشتغال هستند و میزان تحصیلات آنها ارائه شود تا زمینه ارتباط این افراد با بنگاه های اقتصادی در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی برقرار شود.

استاندار تهران تاکید کرد: مقرر شد که نسبت به ارتقا مهارت سربازان بر اساس نیاز استان در دوران سربازی و نهادینه کردن مهارت آنان اقدام شود تا بعد از گذراندن دوره خدمت در زمینه اشتغال دچار مشکل نباشند؛ چراکه واحدهای زیادی در استان تهران اکنون به دنبال نیرو هستند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: