به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ در سراسر نسیم شهر پروژه های عمرانی قابل توجهی در حال اجراست که بخشی در دهه فجر  و مابقی نیز تا پایان سال تکمیل خواهند شد.

پروژه ساماندهی حاشیه رودخانه سالور  شامل :خاکبرداری و لجن برداری ۴۶۰۵۱متر مکعب-خاکریزی ۱۴۸۴۷متر مکعب-بنایی با سنگ لاشه ۴۸۵۴متر مکعب-قالب بندی ۲۱۵۱ متر مربع-آرماتور بندی ۴۶۴۹۸کیلو گرم-بتن ریزی ۲۵۸۳متر مکعب-مخلوط ریزی تونان ۸۸۰۸متر مکعب-کفپوش ۳۴۵۵ متر مربع.

ساماندهی حاشیه رودخانه شادچای  شامل:احداث دیوار سنگی رودخانه به طول ۱۴۰ متر-محوطه سازی حریم رودخانه به طول ۶۰۰ متر-اجرای کفپوش بتنی به مساحت ۳۵۴۱ متر مربع-اجرای جدول بتنی به طول ۲۹۱۱ متر -دیواره سنگی مالون به طول ۱۱۰ متر به ارتفاع ۳ متر دیواره سنگی مالون به طول ۱۴۰ متر ارتفاع ۱متر-لجن برداری ۲۳۵۰ متر مکعب-قلوه ریزی ۱۱۰۴متر مکعب -اجرای بتن مصلح در پی دیواره ۱۴۰ متر مکعب-اجرای دیوار سنگی مالون نمادار در دو طرف کانال ۳۵۲/۸متر مکعب.

احداث پارک بانوان در بخشی از پارک بزرگ خلیج فارس   شامل:خاکبرداری پی ۱۰۰ متر مکعب-اجرای فنداسیون -اجرای دیوار نما ۳۰۰ متر مربع.

پارک جنگلی نبوت(ساماندهی حاشیه رودخانه سیاب)   شامل:خاکبرداری ۶۶۵۹۸متر مکعب-خاکریزی ۱۸۵۰ متر مکعب-بنایی با سنگ لاشه ۳۸۸۹ متر مکعب-قالب ریزی ۱۳۵ متر مربع-کفپوش ۱۵۵ متر مربع-مخلوط ریزی (تونان)۱۵۳۴ متر مکعب-جدول گذاری ۴۲۰ متر.

احداث بوستان خلیج فارس در اراضی باغ امامی به مساحت ۴۱۵۰۰ متر مربع شامل:خاکبرداری-جدولگذاری-اجرای کفپوش -فضای سبز

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: