به گزارش برنا، مصر با اعزام سامح شکری، وزیر امور خارجه، خود به نشست سران شورای همکاری خلیج فارس، سطح مشارکت در این نشست را کاهش داد.

به گزارش منابع  خبری منطقه تا آخرین لحظه شرکت یا عدم مشارکت عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری مصر در این نشست مشخص نبود تا اینکه هواپیمای هیات مصری در استان العلا به زمین نشست و معلوم شد که ریاست هیات مصری را سامح شکری بر عهده دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: