به گزارش خبرگزاری برنا، هنوز منابع عراقی در این مورد اظهار نظر نکرده اند اما گزارش های اولیه حاکی است که این انفجار تلفات جانی به همراه نداشته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: