به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، حمید ظهرابی اظهار داشت: به موجب دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان فارس در تاریخ ٩٩/٠٩/٣٠​ یک میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و نود و چهار متر مربع از اراضی بستر و حریم تالاب پریشان از تصرف خارج خواهد شد.
وی افزود: قبل از این در سال ٩٢، به موجب دادنامه صادره از شعبه مذکور، با ادعای افزایش مستثنیات از سوی یک شخص حقوقی علیه اداره کل منابع طبیعی استان فارس و اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون به عنوان مسثنیات در نظر گرفته شده بود و در معرض قطعه بندی و واگذاری به اشخاص بود که با اقدام به موقع در حال باز پس گیری این زمین ها هستیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس تصریح کرد: پس از اطلاع از اینکه یک مجموعه حقوقی مدعی مالکیت بخشی از اراضی تالاب پریشان شده و موفق به محکومیت ​ اداره کل منابع طبیعی استان ​ در دادگاه تجدید نظر گردیده ، به عنوان معترض ثالث به دادگاه شکایت کرده و با اعتراض به دادنامه قطعی صادره در این خصوص و قبول هزینه های دادرسی و انجام مراحل کارشناسی، موفق به اثبات تعلق این اراضی به دولت و تالاب پریشان شدیم.
ظهرابی با بیان اینکه این اراضی به عنوان بخشی از اراضی بستر و حریم تالاب متعلق به دولت بوده خاطر نشان کرد: مطابق ماده ٧​ قانون اراضی مستحدث و ساحلی این زمین ها قابل تصرف و تملک خصوصی از سوی اشخاص نیست حتی اگر متصرفان، برای این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته​ باشند. وی خطاب به کسانی که اقدام به تخریب و تصرف اراضی حریم تالاب ها از جمله تالاب ارژن نموده اند گفت اداره کل حفاظت محیط زیست اجازه نخواهد داد یک متر مربع از اراضی تالابی مورد تصرف قرار گیرد و حتما این اراضی باز پس گرفته خواهند شد حتی اگر سال ها از تصرف آن گذشته باشد.
وی از عموم مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هر گونه تخریب و تصرف اراضی ملی، مراتب را فورا از طریق شماره ١۵۴٠ به یگان حفاظت محیط زیست استان ویا به نزدیکترین واحد محیط زیست اطلاع دهند.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: