به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس،به طور کلی مصرف الکل، افسردگی را تشدید می کند و باعث بروز افکار خودکشی می شود، همچنین مصرف الکل باعث کاهش اثربخشی داروهای ضد افسردگی می شود، مصرف بیش از حد الکل احتمال تصمیم گیری های تکانشی را افزایش می دهد و گاهی این امر باعث از دست دادن شغل یا روابط صمیمی می شود و بعد از چنین اتفاقاتی فرد بیش از پیش احساس افسردگی می کند.
بین مصرف الکل و افسردگی ژن مشترک وجود دارد، در صورتی که فرد به مصرف روزانه الکل وابسته شود و یا مصرف الکل باعث ایجاد مشکلاتی در روابط، محیط کار و زندگی اجتماعی شود و یا نحوه تفکر و احساسات فرد را تحت تاثیر قرار دهد، در این صورت مشکل وی بسیار جدی است.
سوء مصرف الکل و افسردگی، هر دو از مشکلات جدی هستند که نباید نادیده گرفته شوند، در صورت ابتلا به این موارد باید به روانپزشک مراجعه کرد؛ گزینه های درمانی متعددی برای درمان افسردگی و کاهش میل به مشروبات الکلی وجود دارد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: