به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،حمید رضا محمد حسینی با تاکید بر اینکه نیروهای یگان حفاظت در بنادر سرمایه های انسانی هستند که با تلاش در راستای ایجاد نظم، برقراری قانون و برخورد با متخلفان از یک سو و دادن ضمانت معنوی به ذینفعان و صیانت از انفال و دارای های مردم از سوی دیگر باعث اتکا و اعتماد آفرینی شده اند، اظهارداشت: در سایه تلاش و فعالیت شبانه روزی و چشمان همیشه بیدار این کارکنان  خدوم است که امروز  بنادر بعنوان ایمن ترین اماکن نگهداری کالا از سوی تجار و سرمایه گزاران قلمداد و فعالیتهای اقتصادی و تجاری در بنادر رونق دارد.

وی گفت:  به منظور ارتقای توان بازدارندگی این نیروها در مواجهه  با حوادث غیر مترقبه و مقابله با مواقع اضطراری نظیر حمله های مسلحانه، آشوب و اغتشاش اجرای طرح احضار کارکنان یگان حفاظت دو بندر شهید باهنر و حقانی در دستور کار قرارگرفت.

مدیر اداره بنادر و دریانورد شهید باهنر در تشریح این طرح که شب گذشته در بندر شهید حقانی اجرا شد بیان داشت: آنچه بعنوان مبنا مد نظر بود سرعت عمل و مدت زمان حضور کارکنان از زمان دریافت تماس از هرنقطه ای که حضور داشتند به محل خدمت و قرار گرفتن در مسئولیت از پیش تعیین شده براساس رخداد بود.

وی افزود: ساعت 22:30 شب گذشته(16 شهریورماه ) فراخوان با مشارکت صددرصدی پرسنل شیفتی و کارکنانی که اوقات استراحت خود را سپری می کردند اجرا و تا ساعت 20 دقیقه بامداد امروز (17 شهریورماه ) ادامه یافت.

حسینی برنامه ریزی گسترده به منظور برگزاری دورهای آموزشی ، استفاده از نیروهای ورزیده ، بهرگیری از تجهیزات پیشرفته و بالا بردن فن آوری کشف جرائم را از تدابیر اتخاذ شده بمنظور تقویت هرچه بیشتر این نیرودر بنادر عنوان کرد و اظهارداشت: امنیت مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت گسترش فعالیت در بنادر برای آینده است و امید به تحقق اهداف در سایه برنامه ریزی زمانی مفهوم می یابد که با تقویت نیروی های یگان حفاظت امنیت بنادر را تضمین کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: