به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان گفت: با همکاری دریابانی و نیروی انتظامی پارسیان، روستای زیارت تحت کنترل می باشد و اجازه ورود به روستاهای ساحلی از جمله زیارت داده نمی شود.

آمنه ماجدی افزود: در مدت قرنطینه، صیادی فقط با ارائه تست منفی امکان پذیر می‌باشد و نظارت بر افرادی که در قرنطینه می باشند نیز با همکاری بسیج افزایش پیدا کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: