به گزارش برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی نژاد در مجمع انتخاباتی فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اهمیت بسیار بالای فدراسیون پزشکی ورزشی در روزهای پاندمی کرونا، اظهار کرد: امروز باید بهترین انتخاب در مورد ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی صورت می گیرد.

او ادامه داد: باید علاوه بر رفع چالش های همیشگی، مساله کرونا توسط ریاست فدراسیون جدید مدنظر قرار گیرد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت ایجاد منابع درآمدی بیشتر در حوزه بیمه  با هدف ارائه خدمات درمانی بهتر برای ورزشکاران، عنوان کرد: ریاست جدید باید شرایط جذب منابع جدید مالی را ایجاد کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: