به گزارش برنا؛ دولت‌ها همواره در برنامه‌های توسعه خود، جامعه روستایی را به عنوان یکی از ارکان مهم تولید به شمار می‌آورند، بنابراین لازم است در برنامه‌های خود، به همان اندازه هم به توسعه این بخش اهمیت دهند. ورزش همواره به عنوان ابزاری کارآمد برای دست یافتن به این منظور مورد استفاده قرار گرفته است. نقش ورزش و تفریحات سالم در حمایت از نوسازی روستاها غیرقابل انکار است. بنابراین یکی از بحث‌های اساسی در حوزه برنامه ریزی ورزشی ضرورت تناسب برنامه های موجود با نیاز و مسائل فردی و گروهی است. از آنجایی که نیازها به دلیل تغییرات مداوم در ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در هر جامعه تغییر می‌کنند، ضروری است که در برنامه ها، هماهنگی و همسویی با نیازهای افراد ذینفع وجود داشته باشد. نیازسنجی از اقشار مختلف جامعه ایران در خصوص ارائه خدمات ورزشی از قدمت چندانی برخوردار نیست. این در حالی است که کشورهای پیشرفته در ورزش قهرمانی و همگانی، در ارائه خدمات ورزشی به عموم مردم، خواسته‌ها و نیازهای اعلام شده آنها را مبنا قرار می‌دهند و با توجه به شرایط و امکانات موجود خود برنامه ریزی می‌کنند.

بدون تردید توسعه ورزش همگانی در روستاها به شکلی درست، یکی از بهترین راهبردهایی است که می‌تواند در کاهش آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر باشد. به علاوه، پرداختن به فعالیت‌های ورزشی مطلوب می‌تواند احساس آرامش، شادابی و امید به زندگی را در بین اقشار روستایی افزایش ‌دهد. در این خصوص با عنایت به نقش و جایگاه ورزشکاران روستایی که در سایه تلاش و پشتکار خاص موفق به کسب رتبه‌های در خور توجه در سطوح مختلف ورزش قهرمانی می‌شوند تبیین و تدوین برنامه‌های مستمر به منظور حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های ورزشی در مناطق روستایی و عشایری، فرآیندهای توسعه فراگیر و پایدار ورزشی در این مناطق را تسهیل و تسریع می‌نماید. از سوی دیگر، ورزش قهرمانی نیز جنبه مهم دیگری است که در سال‌های اخیر در روستاها مورد توجه قرار گرفته است.

عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در این رابطه اظهار کرد: در خصوص اهمیت ورزش‌های سنتی و بومی و محلی می توانم به یک جمله مقام معظم رهبری تاکید کنم که ایشان ورزش های بومی را جزئی از فرهنگ و ملیت ایران دانستند و تاکید کردند که این ورزش ها را باید احیا کنیم. یکی از نقش‌های کلیدی فدراسیون ورزش‌های روستایی و بومی و محلی احیا و تقویت و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ملی کشور است و ما باید تلاش کنیم این تکلیف ملی را به بهترین وجه ممکن انجام دهیم. جمعیت روستایی کشور حدود 25 میلیون نفر تخمین زده شده که جمعیت قابل توجهی است و ما باید بتوانیم شرایط فعالیت ورزشی را برای این جمعیت بزرگ روستایی هر چه بهتر فراهم کنیم. باید با استفاده از تمام ظرفیت ها شرایط ورزش را برای روستاییان فراهم کنیم و ظرفیت سایر بخش ها نیز باید در این راستا بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و اینکه از ظرفیت سایر دستگاه ها در جهت تقویت زیرساخت های ورزش در روستاها مورد توجه قرار دهیم. بدون شک مشارکت بخش های مرتبط در این امر می تواند تاثیرگذار باشد.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش افزود: نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که باید بتوانیم از طریق برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی، المپیادها، جشنواره ها و تجهیز خانه های روستایی مشارکت روستاییان را در فعالیت های ورزشی ارتقا دهیم و این جزء اولویت هایی است که باید بطور جد مورد توجه قرار بگیرد. از تمام تلاش هایی که روستای هیات ها در استان ها در جهت تقویت ورزش روستایی و بومی و محلی داشتند و از رئیس فدراسیون پیشین این فدراسیون ممنونم. تلاش های ارزشمندی در طی سال های گذشته در جهت توسعه ورزش روستایی و عشایری و بازی های سنتی و بومی محلی انجام شده و این مسیر باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند. اگر مشارکت فدراسیون های ورزشی در جهت برنامه های ورزش روستایی نباشد این فدراسیون به تنهایی از عهده مدیریت ورزش روستایی بر نمی آید. باید ساز و کاری فراهم کنیم هر فدراسیون ورزشی کمیته ای برای توسعه ورزش در سطح روستاها داشته باشد و با یک هماهنگی فیمابین بین فدراسیون ها و فدراسیون ورزش روستایی بتوانیم شرایط مشارکت فدراسیون ها در ورزش روستایی تحت پوشش را فراهم کنیم. فدراسیون ورزش های روستایی به تنهایی نمی تواند کل رشته های ورزشی در روستاها را مدیریت کند. این تکلیف سنگین از عهده هیات های ورزشی و عشایری در استان ها بر نمی آید. این فدراسیون باید به جایگاه اصلی که نقش راهبردی در توسعه ورزش روستایی و مدیریت بازی های سنتی و بومی و محلی دارد باید برگردد و بتواند با یک شرایط هم افزا فعالیت ها و برنامه های ورزشی را دنبال کند.

معاونت فرهنگی و توسعه همگانی وزارت ورزش تاکید کرد: 50 فدراسیون ورزشی داریم که بیش از 100 رشته ورزشی را در کشور مدیریت می کنند که متاسفانه بخش ورزش روستایی در فدراسیون های ورزشی مغفول مانده است به تصور این که یک فدراسیون ورزش روستایی داریم سایر فدراسیون ها انجام تکلیف خود در رابطه با ورزش روستایی غفلت کرده اند. باید این هماهنگی را با فدراسیون های ورزشی و هیات های ورزشی در استان ها ایجاد کنیم تا خدمات خوبی به جمعیت روستایی ارائه دهیم. باید به لحاظ ساختاری و برنامه ریزی بازنگری صورت بگیرد و شرایط رشته های ورزشی را در روستاها فراهم کنیم.

او بحث تجهیز خانه های روستایی را از دیگر اقدامات قابل توجه عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات بسیار خوبی که در این دوره انجام شده است بحث تجهیز خانه های ورزش روستایی است. تلاش هایی که توسط فدراسیون و هیات های ورزش روستایی و وزارت ورزش و جوانان در طی پنج سال گذشته انجام شده است سبب شده تا ما نزدیک به 5000 خانه ورزش روستایی در سراسر کشور تجهیز و راه اندازی کنیم. پیش بینی ما این است که تا پایان امسال این رقم به 6000 خانه ورزش روستایی برسد و در نیمه سال 1400 بتوانیم 7500 خانه ورزش روستایی را تجهیز کنیم که البته این نیازمند به هماهنگی بسیار جدی در هیات ها، ادارات کل، فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان است. ما باید ناهماهنگی ها را در سال جاری به حداقل برسانیم تا نقش هیات های ورزشی را در تجهیز خانه های ورزش روستایی پررنگ تر شود و تعامل خوبی بین هیات ها و ادارات کل برقرار شود.

احمدی خاطرنشان کرد: نظرات کارشناسی از جهت نوع و شرایط تجهیز در روستاهای اولویت دار را هیات ها باید اعلام کنند تا ادارات کل بتوانند حمایت های لازم را داشته باشند. در طی سال جاری تا به امروز سه بار اعتبار در خصوص تجهیز خانه های ورزشی روستایی داده ایم و با یک تفاهم بین فدراسیون، دفتر ورزش روستایی در وزارت ورزش و ادارات کل وزارت ورزش و جوانان سعی داریم مشارکت جدی هیات های ورزش روستایی در تجهیز خانه های ورزش روستایی را شاهد باشیم. البته نمی توان یک نسخه ای را برای تمام خانه های ورزش روستایی ارائه کرد. آن چیزی که در خانه های ورزش روستایی اهمیت دارد این است که چه رشته یا رشته هایی را در خانه های ورزش روستایی با نظر کارشناسی هیات ها و مطابق با شرایط جغرافیایی و اقلیمی پیش بینی شود تا این خانه ها تجهیز و در اختیار مردم قرار گیرد. 4/5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: